Wedstrijdvaren

Beschrijving wedstrijdtaken.

Bij ballonwedstrijden gaat het doorgaans niet om snelheid of de grootst afgelegde afstand, maar om precisie. De internationale wedstrijdregels kennen een veelheid aan opdrachten, waarbij het er om gaat om ofwel zo nauwkeurig mogelijk naar doelen te navigeren, ofwel om figuren en hoeken te varen boven het landschap.

Aangezien een ballon geen aandrijving en geen roer heeft, is dat knap ingewikkeld: de piloot moet, wil hij ergens komen, de verschillen in windrichting op verschillende hoogten zo goed mogelijk zien te benutten. Soms zijn die verschillen aanzienlijk, en spreken wedstrijdballonvaarders van "veel sturing". Maar vaak is er sprake van niet meer dan tien, twintig graden richtingsverschil en wordt het heel moeilijk om bij een doel te komen. Of de "sturing" is er wel, maar dan alleen in luchtlagen met een hoogteverschil van twee kilometer, zodat heel snel moet worden gestegen of gedaald om een andere richting te vinden.

Een kampioenschap bestaat uit het uitvoeren van één of meerdere taken gedurende een ballonvaart. Een uitgebreide (nederlandse) beschrijving van de wedstrijdtaken is te vinden op de site van Dutch Balloon Competition Club en maar kunt u ook hier nalezen. Er zijn meerdere wedstrijddagen en iedere dag wordt er zowel 's morgens als 's avonds gevaren voor zover het weer het toelaat.

Met de menukeus 'Flash visualisaties' worden 18 taken gevisualiseerd en met summiere (engelse) tekst uitgelegd.

Door de toepassing van GPS loggers in het wedstrijdvaren is de mogelijkheid ontstaan om 3D taken te introduceren. Die taken worden apart uitgelegd in het artikel 3D-taken.

U kunt hier Online boeken

Telefoon: 0513 417503